Monday, December 15, 2008

心動 - 林曉培

曲︰黃韻玲
詞︰林夕
編︰黃韻玲

有多久沒見你 以為你在哪裡
原來就住在我心底 陪伴著我的呼吸
有多遠的距離 以為聞不到你氣息
誰知道你背影這麼長 回頭就看到你

*過去讓它過去 來不及
從頭喜歡你 白雲纏繞著藍天
如果不能夠永遠走在一起
也至少給我們懷念的勇氣 擁抱的權利
好讓你明白 我心動的痕跡

重唱 *

總是想再見你 還試著打探你消息
原來你就住在我的身體
守護我的回憶

No comments: