Wednesday, April 19, 2006

第 242 個工作日

對上一份工離職將近一年,仲有客戶記得我,
我之前提供的服務應該都算係唔錯呱! =Þ

希望接手的舊同事可以將我的理念與精神
延續下去。^_~

No comments: