Wednesday, October 12, 2005

處變不驚,臨危不亂。

係做大事,需要的魄力!
與以不變應萬變同靜觀其變都係相同的道理。

與其自亂陣腳、擾亂軍心或坐以待斃,
不如靜下來想一下,是否有突圍的可能。

視死如歸!
好好幹一場,甘就真係不枉此生啦!

No comments: